• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ ĐỂ CUNG ỨNG SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG ÍT ĐƯỜNG, SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG 2023

09.05.2023 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm mặt hàng sữa tươi tiệt trùng ít đường, sữa đặc có đường để bồi dưỡng viên chức, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2023.

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá sữa tươi tiệt trùng ít đường, sữa đặc có đường cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2023 theo số lượng, chủng loại, chất liệu và các yêu cầu (theo phụ lục đính kèm)

/uploads/images/files/380_GM_BVP_signed_signed_signed.pdf