• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN THAY THẾ CHO HỆ THỐNG CT SCANNER

05.04.2021 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính gửi thư mời chào giá linh kiện thay thế cho hệ CT Scanner

 

/uploads/images/files/FILE_20210405_091612_Scanner%2004-05-2021%2009_15.pdf