• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 1,5 HP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG 2023.

24.05.2023 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm mặt hàng Máy điều hòa nhiệt độ 1,5 HP tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2023.Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá Máy điều hòa nhiệt độ 1,5 HP tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng  theo số lượng, chủng loại, chất liệu và các yêu cầu (theo phụ lục đính kèm)

/uploads/images/files/429_GM_BVP_signed_signed_signed.pdf