• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 1HP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG 2024.

03.04.2024 -

Kính mời: Các Qúy Công ty

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng Máy điều hòa nhiệt độ 1HP tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2024.Để có cơ sở xây dựng giá dự toán mua sắm, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá máy điều hòa nhiệt độ 1HP tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng  theo số lượng, chủng loại, chất liệu và các yêu cầu (theo phụ lục đính kèm)

Thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo đăng Website bệnh viện.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ 53 Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0236.3767.626

Trân trọng kính mời./.

/uploads/images/files/264_GM_BVP_signed_signed.pdf