• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT TẠI CÁC KHOA, PHÒNG BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG 2024.

31.05.2024 -

Kính mời: Các Qúy Công ty

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm vật tư, dịch vụ nhân công lắp đặt máy điều hòa tại các khoa, phòng Bệnh viện Phổi năm 2024. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia chào giá cung cấp vật tư, dịch vụ nhân công lắp đặt máy điều hòa tại các khoa, phòng Bệnh viện Phổi năm 2024  theo số lượng, chủng loại, chất liệu và các yêu cầu (tại Phụ lục đính đính kèm Thông báo)

Thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo đăng Website bệnh viện.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tổ 53 Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0236.3767.626

Trân trọng kính mời./.

/uploads/images/files/467_signed.pdf