• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT (ĐỢT 1)

14.06.2024 -

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất sử dụng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2024 (đơt 1) với nội dung cụ thể thao file đính kèm.

Trân trọng./.

/uploads/images/files/511.pdf