• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI VỀ VIỆC MỜI BÁO GIÁ QUẠT TRẦN VÀ TREO TƯỜNG GÓI CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

14.03.2023 -

Kính gửi: Qúy Công ty

Ban Quản lý tiểu dự án Qũy toàn cầu Phòng chống lao thành phố Đà Nẵng (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) đang có nhu cầu lắp đặt quạt trần và treo tường của gói cải tạo, nâng cấp sửa chữa công tác nhiễm khuẩn các khoa phòng trong bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các công ty quan tâm gửi thông báo giá theo danh mục (file đính kèm)

Thời gian nộp chào giá: Từ ngày 14/03/2023 đến 16h30 ngày 21/03/2023

Nơi nhận báo giá: Phòng TCHC- BV Phổi Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3767626

Địa chỉ: Tổ 53 Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Qúy Công ty.

/uploads/images/files/190.pdf