• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ OXY Y TẾ

24.05.2024 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Oxy y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2024 với nội dung cụ thể theo file đính kèm.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời Qúy Công ty chào giá

/uploads/images/files/451_BVP_TCHC_signed_signed_signed.pdf