• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22.12.2021 -

Nhằm triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sở Nội vụ đã tiến hành xây dựng video clip tuyên truyền về nội dụng: “Phương án triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”