• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THÔNG BÁO

hinh-anh-thong-bao-tuyen-dung_012646790 07.09.2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG NĂM 2023

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm  2023 như sau:


  1. Số lượng cần tuyển : 38 người

  2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng : 12 vị trí

    1. Phòng Kế hoạch Tổng Hợp:

+ Y tế Công cộng : 02 vị trí

+ Công nghệ thông tin : 01 vị trí

+ Bác sĩ Y học dự phòng hạng III : 02 vị trí

2.2 Phòng Tổ chức Hành chính :

+ Tổ chức nhân sự : Chuyên viên : 01 vị trí

+ Hành chính tổng hợp : Chuyên viên : 02 vị trí

Phòng Tài chính Kế toán :

+ Kế toán viên (06.031) : 01 vị trí

Khoa Dược

+ Dược sĩ (hạng ...