• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Triển khai khen thưởng đối với công tác phòng, chống lao năm 2018

04.12.2018 -

"Ngày 16/11/2018, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia đã ký Quyết định số 1280/QĐ-BVPTƯ-CTCLQG về việc ban hành Hướng dẫn khen thưởng đối với công tác phòng, chống lao năm 2018.

Ngày 20/11/2018, Hội đồng Thi đua khen thưởng Chương trình Chống lao Quốc gia đã có Thông báo số 2139/TB-HĐTĐKT-CTCLQG gửi Bệnh viện Phổi/ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi/ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội/ Trạm chống lao/ Trung tâm Y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố."

Chi tiết xem tại đây: https://bvptw.org/tin-tuc/trien-khai-khen-thuong-doi-voi-cong-tac-phong-cho-20181129025422016.html

Bài viết nổi bật