• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Về việc chế phẩm, hoá chất diệt côn trùng trong lĩnh vực y tế sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

13.04.2023 -

Để đảm bảo an toàn, sức khoẻ của người dân và sử dụng các hoá chất đúng mục đích, đúng quy định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xây dựng nội dung tuyên truyền về chế phẩm, hoá chất diệt côn trùng lĩnh vực y tế sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Chi tiết xem tại đây!
 

Bài viết nổi bật