• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2024

02.05.2024 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo tuyển hợp đồng lao động năm 2024, cụ thể như sau:

- Vị trí: Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011

- Số lượng: 03 người

Chi tiết xem tại thông báo:

Thông báo số 366/TBV-BVP

Bảng mô tả vị trí việc làm