• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019

06.12.2019 -

Thực hiện công tác báo cáo về cải cách hành chính, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã tiến hành báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính.

Chi tiết báo cáo xem tại đây!