• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Đại hội Chi hội Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019- 2021

12.12.2019 -

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức Đại hội Chi hội Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019- 2021 với sự tham gia của Bệnh viện Đà Nẵng, TTYT các quận/huyện, Ban giám đốc Bệnh viện Phổi cùng toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện