• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hoạt động từ thiện

08.12.2017 -

Trong thời gian vừa qua hoạt động từ thiện " Bếp ăn tình thương" của Bệnh viện đã thu hút rất nhiều nhà hảo tâm đến và đóng góp chia sẽ với bệnh nhân. 

 

Chương trình hát cho bệnh nhân tôi nghe

 

Nấu các suất ăn trưa miễn phí cho bệnh nhân

 

 

 

Hội từ thiện DNP  

 

Bài viết nổi bật