• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2019

13.11.2019 -

24/09/2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2019.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!