• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THÔNG BÁO HỖ TRỢ TIỀN ĂN TẾT NGUYÊN ĐÁN CHO BN COVID-19 TRONG THỜI GIAN NẰM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BV PHỔI

25.07.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời tất cả bệnh nhân COVID-19 đã nằm điều trị nội trustrong khoảng thời gian từ ngày 31/01/2022 đến ngày 03/02/2022 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến phòng viện phí của Bệnh viện Phổi để nhận lại kinh phí hỗ trợ tiền ăn trong 4 ngày tết Nguyên đán được UBND thành phố Hỗ trợ (60.000đ/ngày, thanh toán theo thực tế).

Thời gian chi trả lại tiền cho bệnh nhân từ ngày 1/8/2022 đến ngày 1/9/2022

 

/uploads/images/files/Ho%20Tro%20tien%20an%20Tet%20Nguyen%20Dan%20cho%20bn%20Covid-19.pdf