• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP KỆ HỒ SƠ ĐỰNG BỆNH ÁN BỆNH NHÂN

29.08.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính gửi Thư mời chào giá về việc cung cấp Kệ hồ sơ đựng Bệnh án bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi

/uploads/images/files/738_GM_BVP_signed_signed_signed.pdf