• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG ỨNG OXY Y TẾ

23.09.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm oxy y tế phục vụ cho điều trị bệnh nhân nội trú tại bệnh viện

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Phổi kính mời Qúy Công ty có khả năng cung ứng gửi bản báo giá đến Bệnh viện (phụ lục đính kèm)

/uploads/images/files/795.pdf