• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN MÁY SIÊU ÂM

13.07.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính gửi thư mời chào giá linh kiện máy siêu âm

/uploads/images/files/623.pdf