• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

29.08.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính gửi Thư mời chào giá Trang thiết bị Y tế (Xe đẩy thuốc 2 tầng) phục vụ công tác chuyên môn tại các Khoa Lâm sàng bệnh viện

/uploads/images/files/741_GM_BVP_signed_signed_signed.pdf