• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG VÀ QUẢ CẦU CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

20.09.2022 -

Hiện nay Ban quản lý tiểu dự án Qũy toàn cầu phòng chống lao thành phố Đà Nẵng có nhu cầu lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và quả cầu chữa cháy tự động phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại kho miền B1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ban quản lý tiểu dự án Qũy toàn cầu phòng chống lao thành phố Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có Năng lực tham gia chào giá theo danh mục file đính kèm

/uploads/images/files/TH%C6%AF%20M%E1%BB%9CI%20CH%C3%80O%20GI%C3%81.pdf