• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TOUR NGHỈ DƯỠNG THAM QUAN DU LỊCH ĐÀ LẠT NĂM 2022

09.09.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các nhà thầu có Năng lực tham gia chào giá Tour nghỉ dưỡng tham quan du lịch Đà Lạt- Thành phố Mộng mơ 

/uploads/images/files/780.pdf