• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI VỀ VIỆC CHÀO GIÁ CÁC LOẠI VẬT TƯ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

09.09.2022 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm các loại vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Phổi kính mời Qúy Công ty có khả năng cung ứng gửi báo giá các loại vật tư, hóa chất bệnh viện có nhu cầu theo Danh mục đính kèm

/uploads/images/files/Thu%20chao%20gia%20cung%20cap%20vat%20tu%2C%20hoa%20chat%20Xet%20nghiem%202022.pdf

/uploads/images/files/Phu%20luc%20chao%20thau%20hoa%20chat.pdf