• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI VỀ VIỆC MỜI BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

09.09.2022 -

Thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu Nâng cấp Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện FPT.eHospital tại Bệnh viện phục vụ cho công việc gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc Quốc gia theo quy định của Bộ Y tế. 

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các Công ty có năng lực tham gia chào giá theo danh mục đính kèm

/uploads/images/files/781_TB_BVP_signed_signed_signed.pdf