• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

hoạt động bệnh viện

12.12.2019

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề"Đo chức năng hô hấp- Đánh giá kết quả đo và một số cập nhật điều trị Hen COPD năm 2019 "

Tháng 8 năm 2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề"Đo chức năng hô hấp- Đánh giá kết quả đo và một số cập nhật điều trị Hen COPD năm 2019 với sự tham gia của tất cả nhân viên Bệnh viện
...