• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Danh mục về việc ban hành bộ quy trình thủ tục hành chính tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

10.01.2020 -

 

 

 

Căn cứ quyết định số 91/QĐ-BVP về việc ban hành Bộ quy trình thủ tục hành chính tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng ban hành ngày 29 tháng 5 năm 2019 ,

Để người dân đến khám và chữa bệnh thuận lợi trong việc làm các quy trình thủ tục hành chính tại Bệnh viện, Bệnh viện xin thông báo các danh mục quy trình thủ tục hành chính tại Bệnh viện.

Các danh mục bao gồm như sau:

1. Quy trình cấp lại giấy ra viện

2. Quy trình sao lại Bảng kê thanh toán

3. Quy trình sao lại kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hô hấp đối với hồ sơ bệnh án đã lưu trữ

4. Quy trình trích sao bệnh án

5. Quy trình cấp giấy báo tử

6.Quy trình Cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội

7.Quy trình thực hiện Cấp giấy chuyển tuyến

8. Quy trình cấp giấy hẹn khám lại

9. Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu

10. Quy trình tiếp công dân

11. Quy trình thanh toán viện phí cho người bệnh

12. Quy trình tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng của Bệnh viện

13. Quy trình Tiếp nhận, xử lý thông tin từ hòm thư góp ý của Bệnh viện

14. Quy trình Hẹn giờ đăng ký khám chữa bệnh

15.Quy trình xác nhận người bệnh đang điều trị hoặc đã điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Chi tiết xem tại đây