• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Hội thảo khoa học: " Những tiến bộ về chẩn đoán cho ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung Ương"

04.04.2019 -

Ngày 3/4/2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến " Những tiến bộ về chẩn đoán cho ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương". Tham dự Hội thảo gồm có đội ngũ cán bộ bác sĩ, khoa xét nghiệm, khoa X quang .

Những hình ảnh liên quan đến hoạt động 

Bệnh viện lao & phổi của các tỉnh tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến  

 

Đội ngũ cán bộ y bác sĩ, khoa cận lâm sàng của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến 

 

 

Một số nội dung được trình bày trong hội thảo khoa học trực tuyến