• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong CCHC tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

30.11.2018 -

Ngày 19/11/2018, Giám đốc Bệnh viện đã ban hành Quyết định về Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong CCHC tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chi tiết Quy chế xem tại đây!