• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo về nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2018

17.12.2018 -

Thực hiện Công văn số 3174/SYT-TCCB ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động năm 2018. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 12 người; Trong đó:

1. Bác sỹ (hạng III - V.08.01.03)                : 06 người;

2. Bác sỹ Y học (hạng III - V.08.02.063)     : 03 người;

3. Y tế Công cộng (hạng III - V.08.041.10) : 01 người;

4. Kỹ thuật Y (hạng III - V.08.07.18)          : 01 người.

5. Chuyên viên 01.003                             : 01 người.

 

Chi tiết xem tại đây: