• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ IN ẤN, HỒ SƠ BIỂU MẪU NĂM 2024

20.05.2024 -

Kính gửi: Các Công ty cung ứng

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu dịch vụ in ấn, hố sơ biểu mẫu tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Vì vậy, Bệnh viện Phổi kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung cấp dịch vụ in ấn, hố sơ biểu mẫu để tham gia gửi bản báo giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (theo phụ lục đính kèm)

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, địa chỉ: Tổ 53, Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian 5 ngày làm việc, từ ngày thông báo đăng Website

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0236.3767.626

Trân trọng kính mời./.

/uploads/images/files/426_GM_BVP_signed_signed_signed.pdf