• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 Bệnh viện Phổi

13.10.2022 -

Ngày 01/4/2022 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 Bệnh viện Phổi,

chi tiết xem tại đây!