• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch thực hiện CT29/CT-TU, Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021

22.12.2021 -

chi tiết xem tại đây:

uploads/images/files/3-5%20chi%20thi%2029.pdf