• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước năm 2019

14.10.2019 -

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính bệnh viện đã lên kế hoạch và tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 tại Bệnh viện Phổi.

Chi tiết xem kế hoạch                tại đây!

                      thông báo              tại đây!  

                     Kết quả chấm thi   tại đây!