• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019

28.06.2019 -

Thực hiện Công văn số 272/KH-BVP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng về việc tuyển dụng hợp đồng lao động của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 6 người; Trong đó:

 

1. Phòng Tài chính kế toán: 

- Kế toán viên  ( 06.031) : 1 người 

- Kế toán trung cấp ( 06.032) : 1 người

2. Phòng Tổ chức Hành chính:

- Văn thư ( 02.008)  : 1 người 

3. Khoa Cận lâm sàng:

- Kĩ thuật Y hạng III ( V.08.07.18) : 1 người 

4. Khoa Dược 

- Dược sĩ hạng III ( (V.08.08.22) : 1 người 

5. Khoa Hồi sức cấp cứu:

- Điều dưỡng viên hạng IV (V.08.05.13) : 1 người 

 

Chi tiết xem tại đây