• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tập huấn đọc phim XQ phổi cho cán bộ chống lao tuyến tỉnh và quận/huyện tại Thành phố Đà Nẵng năm 2019

21.06.2019 -

Trong khuôn khổ Dự án Challenge TB, Văn phòng Hội chống lao Hoàng gia Hà Lan (KNCV) phối hợp với Chương trình Chống lao Quốc gia và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức tập huấn đọc phim XQ phổi cho cán bộ chống lao tuyến tỉnh và quận/huyện tại Đà Nẵng từ ngày 10-12/6/2019