• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tập huấn Tăng cường năng lực xét nghiệm lao cho cán bộ xét nghiệm tuyến quận/huyện tại Thành phố Đà Nẵng năm 2019

12.06.2019 -

Trong khuôn khổ dự án Challenge TB năm 2019,  được sự hỗ trợ của Văn phòng Hội chống Lao Hoàng gia Hà Lan (KNCV) với Chương trình Chống lao quốc gia (CTCLQG), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng  tổ chức lớp Tập huấn Tăng cường năng lực xét nghiệm lao cho cán bộ xét nghiệm tuyến quận/huyện tại Thành phố Đà Nẵng từ 05- 07/06/2019