• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Đào tạo, tập huấn

04.12.2017 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức tập huấn chương trình lao kháng thuốc cho các cán bộ chuyên trách lao các tuyến quận, huyện, xã , phường

 

 

 

 

Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - Bs. Lê Văn Đức truyền thông trực tiếp về phòng chống bệnh lao tại trung tâm 05-06 thành phố Đà Nẵng

 

Bài viết nổi bật