• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo về giá dịch vụ khám chữa bệnh

17.02.2019 -

    Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xin thông báo một số nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 37/2018/TT-BYT và 39/2018/TT-BYT như sau:

 

        1. Kể từ ngày 15/12/2018, Bệnh viện triển khai áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới cho người bệnh thuộc đối tượng thanh toán cuả Quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp (bảng giá dịch vụ kỹ thuật  áp dụng tại Bệnh viện Phổi đính kèm).

        Đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế điều trị tại bệnh viện trước thời điểm  thông tư 39/TT/2018/TT-BYT có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng mức giá theo quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BYT cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

 

        2. Trong khi chờ hướng dẫn của Sở Y tế, Bệnh viện tiếp tục thực hiện mức giá cho bệnh nhân Viện phí theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/02/2017 và Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

    Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xin thông báo đến toàn thể người bệnh, CBCCVC, người lao động, các khoa phòng trong bệnh viện được biết để phối hợp thực hiện,

    Mọi chi tiết liên hệ phòng KHTH, điện thoại:  0236.3769.194./

    Chi tiết tại đây