• :
 • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tuyển dụng

 • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 1 Tải về
 • THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 Tải về
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG NĂM 2023 Tải về
 • CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG Tải về
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG Tải về
 • Thông báo Về việc thay đổi thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021 Tải về
 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN PHỔI ĐÀ NẴNG NĂM 2021 Tải về
 • Thông báo Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021 Tải về
 • Xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2021 Tải về
 • Thông báo Tuyển dụng Hợp đồng lao động tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Qúy IV năm 2020 Tải về