• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Thông báo số 326/TB-BVP về việc triển khai áp giá và thanh toán chi phí KCB cho các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

11.12.2019 -

Chi tiết tại đây

Bài viết nổi bật