• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Kế hoạch CCHC năm 2023 Bệnh viện Phổi

13.04.2023 -

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2022;

Chi tiết xem tại đây!