• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Lễ phát động vệ sinh tay tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2019

07.05.2019 -

Ngày 04/ 05/ 2019, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động vệ sinh tay năm 2019 cho tất cả điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện. Tham dự buổi lễ có Ban giám đốc Bệnh viện, Bs Nguyễn Thị Quảng Trị - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế Đà Nẵng cùng toàn thể cán bộ viên chức – người lao động trong Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Buổi lễ phát động vệ sinh tay với mục tiêu :

      - Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác rửa tay.

      - Thực hiện quy trình rửa tay thường quy.

     - Tăng cường tuân thủ vệ sinh tay đến từng cán bộ viên chức.

Một số hình ảnh minh họa