• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SĨ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023

23.10.2023 -

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SĨ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023.

/uploads/images/files/4657-TCCB_signed-2-.pdf