• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

THƯ MỜI VỀ VIỆC MỜI BÁO GIÁ BIỂU MẪU KHÁM SÀNG LỌC BPTNMT-HPQ

15.05.2023 -

Kính gửi: các Công ty

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có nhu cầu in ấn các biểu mẫu phục vụ cho công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm BPTNMT&HPQ tại 14 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng kính mời các Công ty có năng lực tham gia chào giá theo danh mục (theo file đính kèm)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty./.

/uploads/images/files/397.pdf