• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Quy Trình khám chữa bệnh

  • Hướng dẫn hẹn giờ đăng ký khám chữa bệnh Tải về
  • Quyết định về việc hướng dẫn khám bệnh Tải về
  • Quy trình khám chữa bệnh Tải về