• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Quy Trình khám chữa bệnh

  • Quyết định số 478/QĐ-SYT về việt phê duyệt danh mục kĩ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Lao và Phổi thành phố Đà Nẵng Tải về
  • Hướng dẫn hẹn giờ đăng ký khám chữa bệnh Tải về
  • Quyết định về việc hướng dẫn khám bệnh Tải về
  • Quy trình khám chữa bệnh Tải về