• :
  • :
" Vì một thành phố Đà Nẵng không còn bệnh lao "

Tổ chống lao quận Liên Chiểu

17.11.2017 -

TỔ CHỐNG LAO QUẬN LIÊN CHIỂU 

Tập thể tổ chống lao :

YS Phạm Phú Tiến 

KTV XN. Phạm Hữu Châu 

Bs. Võ Thị Quỳnh Giao 

 

 Tổ chống lao quận Liên Chiểu -Tập huấn tuyên truyền về bệnh lao